ส.ว. เพชรบูรณ์

 •  

   นางสมพร จูมั่น

 • สมาชิกวุฒิสภา

  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 2 มี.ค. 2551      มีทรัพย์สินรวม      7,291,584.74 บาท      เอกสาร

 • วัน เดือน ปีเกิด : 10 ธันวาคม 2498
  คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

  สถานที่ติดต่อ : 48/546 ถนน เสรีไทย ซอย เสรีไทย 43 แขวง/ตำบล คลองกุ่ม เขต/อำเภอ เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
  อาชีพ : ข้าราชการครู
  ประสบการณ์ : ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการครุสภา จ.เพชรบูรณ์ เป็นครูดีศรีเพชรบูรณ์
  ได้รับการประเมินการพัฒนาของครู-อาจารย์ให้เป็นครูแกนนำ-ต้นแบบ พ.ศ. 2545
  เป็นอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )