ส.ส. เพชรบูรณ์ เขต 2

เขตเลือกตั้ง: เพชรบูรณ์ เขต 2
รายละเอียด: จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะ เทศบาลตำบลท่าพล, ตำบลท่าพล, เทศบาลตำบลนางั่ว,ตำบลห้วยใหญ่) อำเภอหล่มสัก (เฉพาะ เทศบาลเมืองหล่มสัก, ตำบลบุ่งน้ำเต้า, ตำบลตาลเดี่ยว, ตำบลบ้านกลาง, ตำบลวัดป่า, ตำบลช้างตะลูด, ตำบลหนองไขว่,ตำบลบ้านไร่, ตำบลลานบ่า, ตำบลปากดุก, ตำบลบุ่งคล้า) อำเภอเขาค้อ
ส.ส.: นายจักรัตน์ พั้วช่วย
หมายเลข: 1
พรรค: พรรคเพื่อไทย

ดูแผนที่เขตเลือกตั้ง 

 •  

 • ข้อมูลส่วนตัว

  ภูมิลำเนาเกิด: เพชรบูรณ์

  ข้อมูลติดต่อ: บ้านเลขที่ 161/3 ซอยรุ่งเรือง ถนนพิทักษ์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  รหัสไปรษณีย์ 67110

  โทรศัพท์ : 08 1946 4846

  อีเมล์ : jakarat_p@hotmail.com

   

  ข้อมูลการศึกษา

   

  ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยรังสิต, วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

  ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, รัฐศาสตร์

   

  ข้อมูลการทำงาน

  ธุรกิจส่วนตัว

   

  ข้อมูลงานการเมือง

   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 2

   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 1

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 1 ส.ค. 2554        มีทรัพย์สินรวม     17,245,536.13 บาท      เอกสาร

  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 26 ม.ค. 2551     มีทรัพย์สินรวม     18,002,104.14 บาท      เอกสาร