ส.ส. เพชรบูรณ์ เขต 3

เขตเลือกตั้ง: เพชรบูรณ์ เขต 3
รายละเอียด: จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหล่มเก่า อำเภอน้ำหนาว อำเภอหล่มสัก (เฉพาะตำบลปากช่อง, ตำบลบ้านโสก, ตำบลฝายนาแซง, ตำบลบ้านติ้ว, ตำบลหนองสว่าง, ตำบลห้วยไร่, ตำบลน้ำเฮี้ย, ตำบลน้ำก้อ, ตำบลสักหลง, ตำบลน้ำชุน, ตำบลท่าอิบุญ,ตำบลบ้านหวาย)
ส.ส.: นายยุพราช บัวอินทร์
หมายเลข: 10
พรรค: พรรคประชาธิปัตย์

 •  

  ข้อมูลทั่วไป
  วันเกิด:

  29 พฤษภาคม 2518

  ที่อยู่:

  118 หมู่ที่ 15 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

  โทรศัพท์:

  โทร.02-270-0036

  โทรสาร:

  โทรสาร.02-279-6086

   

  ประวัติการศึกษา
  มัธยมศึกษา:

  ร.ร.หล่มเก่าวิทยา

  ปริญญาตรี:

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   

  ประวัติการทำงาน
  • บม.จ.ปูนซีเมนต์ไทย
  • บจก.บัวอินทร์โลจิสติกส์
  • บจก.บัวอินทร์
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 1 ส.ค. 2554      มีทรัพย์สินรวม      13,662,290.43     บาท      เอกสาร