ส.ส. เพชรบูรณ์ เขต 4

เขตเลือกตั้ง: เพชรบูรณ์ เขต 4
รายละเอียด: จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอชนแดนทั้งหมด อำเภอวังโป่งทั้งหมด อำเภอหนองไผ่ (เฉพาะ เทศบาลตำบลหนองไผ่, เทศบาลตำบลนาเฉลียง, เทศบาลตำบลเฉลียงทอง, ตำบลห้วยโป่ง, ตำบลยางงาม, ตำบลหนองไผ่,เทศบาลตำบลบัววัฒนา)
ส.ส.: นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
หมายเลข: 1
พรรค: พรรคเพื่อไทย

 • ข้อมูลส่วนตัว

  เกิดวันที่: 2 ธ.ค. 2493

  ข้อมูลติดต่อ: 888 หมู่ที่ 3 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล หนองไผ่ อำเภอ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

  โทรสาร: 056-56 2284

  อีเมล: sppeaw@gmail.com

   

  ข้อมูลการศึกษา

  ปริญญาตรี, สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, บริหารธุรกิจ สาขาบริหารทรัพย์ยากรมนุษย์

  ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ข้อมูลการทำงาน

  นักธุรกิจส่วนตัว

  ข้อมูลงานการเมือง

   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 4

   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 2

   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 2

   สมาชิกวุฒิสภาเพชรบูรณ์

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 1 ส.ค. 2554      มีทรัพย์สินรวม      18,678,240.80 บาท      เอกสาร

  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 29 ต.ค. 2551      มีทรัพย์สินรวม      -26,804,211.03 บาท      เอกสาร

  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 26 ม.ค. 2551      มีทรัพย์สินรวม      -89,878,283.52 บาท      เอกสาร

  กรณีพ้นจากตำแหน่ง วันที่ 11 ก.ย. 2551      มีทรัพย์สินรวม      -86,659,101.08 บาท      เอกสาร

  หลังพ้นตำแหน่งแล้ว 1 ปี      มีทรัพย์สินรวม      19,290,582.45 บาท      เอกสาร