ส.ส. เพชรบูรณ์ เขต 6

เขตเลือกตั้ง: เพชรบูรณ์ เขต 6
รายละเอียด: 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอศรีเทพทั้งหมด อำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะ เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี, เทศบาลตำบลพุเตย, ตำบลพุเตย,ตำบลพุขาม, ตำบลท่าโรง, ตำบลภูน้ำหยด, ตำบลสระประดู่, ตำบลวังใหญ่, ตำบลน้ำร้อน, ตำบลยางสาว, ตำบลบ่อรัง)
ส.ส.: 
นายเอี่ยม ทองใจสด
หมายเลข: 
1
พรรค: 
พรรคเพื่อไทย
 •  

 • ข้อมูลส่วนตัว
  เกิดวันที่: 8 ก.ค. 2484
  ข้อมูลติดต่อ: 148 หมู่5 บ้านพุเตย ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
  จ.เพชรบูรณ์ 67180
  โทรสาร: 0-5679-7446
  ข้อมูลการศึกษา
  – ปริญญาตรี, ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์, รัฐประศาสนศาสตร์
  พ.ศ.2540 – ปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์
  ข้อมูลการทำงาน
  – โล่เกียนรติคุณ “คนสร้างชาติ” รุ่นที่ 1
  ข้อมูลงานการเมือง
  1 ส.ค. 2554 – ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 6
  29 ต.ค. 2551 – 9 พ.ค. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 2
  26 ม.ค. 2551 – 11 ก.ย. 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 2
  6 ก.พ. 2548 – 6 ก.พ. 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 6
  24 พ.ย. 2539 – 27 มิ.ย. 2543 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต
  11 ก.ค. 2538 – 17 ก.ย. 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต
  22 ก.ย. 2535 – 19 พ.ย. 2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต
  24 ก.ค. 2531 – 23 ก.พ. 2534 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต
  27 ก.ค. 2529 – 29 เม.ย. 2531 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 1 ส.ค. 2554        มีทรัพย์สินรวม     8,421,971.59 บาท         เอกสาร
  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 29 ต.ค. 2551     มีทรัพย์สินรวม     8,230,041.39 บาท         เอกสาร
  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 26 ม.ค. 2551    มีทรัพย์สินรวม     7,934,053.15 บาท          เอกสาร
  กรณีพ้นจากตำแหน่ง วันที่ 11 ก.ย. 2551   มีทรัพย์สินรวม     8,448,441.39 บาท          เอกสาร
  หลังพ้นตำแหน่งแล้ว 1 ปี                               มีทรัพย์สินรวม     8,740,683.99 บาท          เอกสาร