แผนที่หล่มสัก

แผนที่หล่มสัก

 

แผนที่เทศบาลเมืองหล่มสัก โซน 1:
แบบไม่มีพื้นหลัง ไฟล์ภาพขนาดเล็ก :  http://goo.gl/gx7c6 (1.06 MB)
แบบไม่มีพื้นหลัง ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ : http://goo.gl/1lFUm (13.5 MB)
แบบมีพื้นหลัง เวอร์ชั่นล่าสุด v.13z1ed1 – 10 เม.ย. 2556

แบบมีพื้นหลัง ภาพทางถ่ายอากาศ ไฟล์ภาพขนาดเล็ก : http://goo.gl/C4NDk (1.9 MB)
แบบมีพื้นหลัง ภาพทางถ่ายอากาศ ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ : http://goo.gl/ZlSFi (34.3 MB)
แบบมีพื้นหลัง เวอร์ชั่นล่าสุด v.13z1ed1ar – 20 พ.ย. 2555

คลิกที่ลิงก์ไฟยังไฟล์ภาพที่ท่านต้องการแล้วคลิกปุ่มขวาของเม้าส์ -> เลือก “save images as ..” -> เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่าน ที่ต้องการใช้เก็บไฟล์ภาพ -> คลิก Save

 

เมื่อแบ่งปันแผนที่ โปรดอย่าแบ่งปันลิงก์ในการดาวน์โหลดภาพโดยตรง กรุณาลิงก์มาที่หน้านี้ทุกครั้ง เพราะจะมีการอัพเดตอยู่เสมอ