(27 พ.ค.57) นายบรรจบ มารอด รองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงก…

0

@เทศบาลเมืองหล่มสัก : (27 พ.ค.57) นายบรรจบ มารอด รองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตำบล 60 ปียังแจ๋ว ปี 2557 เพื่อให้ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ จำนวน 100 คน ณ ห้องวงศ์มณี รพ.หล่มสัก โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหล่มสัก


โครงการ 60 ปี ยังแจ๋ว
(27 พ.ค.57) นายบรรจบ มารอด รองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตำบล 60 ปียังแจ๋ว ปี 2557 เพื่อให้ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ จำนวน 100 คน ณ ห้องวงศ์มณี รพ.หล่มสัก โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหล่มสัก by เทศบาลเมืองหล่มสัก : https://www.facebook.com/pages/เทศบาลเมืองหล่มสัก/182763725157599

Share.

About Author

Profile photo of แอดมิน เพดบูน

ผู้ดูแลระบบ