แนวเส้นทางเลือก โครงการสร้างทางรถไฟฯ

0
[แก้ไขภาพ 14 มี.ค. 2558 เนื่องจากสายทางชัยภูมิไม่ถูกต้อง] พื้นที่ศึกษา
แนวเส้นทางเลือกของโครงการ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ โดยแบ่งเป็นแนวทางเลือก 2 สายทาง(Corridor) ดังนี้1. แนวเส้นทางเลือกสายทาง จัตุรัส-ชัยภูมิ-หนองบังลำภู-และเลย– แนวเส้นทางเลือกที่ 1 (สีม่วง) (ในภาพเป็นสีชมพู)
จุดเริ่มต้นของโครงการอยู่ที่สถานีรถไฟจตุรัต จ.ชัยภูมิ ผ่าน อ.จัตุรัส อ.บ้านเขว้า อ.เมืองชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อ.แก่งคล้อ อ.ภูเขียว และเข้าสู่ จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ อ.สีชมพูเข้าสู่ จ.หนองบัวลำภู ผ่าน อ.ศรีบุญเรืองอ.เมืองหนองบัวลำภู อ.นากลาง อ.นาวังเข้าสู่ จ.เลย ผ่าน กิ่ง อ.เอราวัณ อ.วังสะพุง อ.เมืองเลย สิ้นสุดโครงการที่ อ.เมืองเลย รวมจังหวัดที่ผ่าน 4จังหวัด 15อำเภอ ระยะทางรวม 333กิโลเมตร– แนวเส้นทางเลือกที่ 2 (สีเขียว)
จุดเริ่มต้นของโครงการอยู่ที่สถานีรถไฟจตุรัต จ.ชัยภูมิ ผ่าน อ.จตุรัส อ.บ้านเขว้า อ.เมืองชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.ภูเขียว เข้าเขต จ.ขอนแก่นช่วง อ.ชุมแพ อ.สีชมพู เข้าสู่ จ.หนองบัวลำภู ผ่าน อ.ศรีบุญเรือง อ.ผาขาวกิ่ง อ.หนองหิน  เข้าสู่ จ.เลย ผ่าน อ.วังสะพุง อ.เมือง สิ้นสุดโครงการที่ อ.เมืองเลย รวมจังหวัดที่ผ่าน 4จังหวัด 13อำเภอ ระยะทางรวม 297 กิโลเมตร

2.แนวเส้นทางเลือกสายทาง ลำนารายณ์-เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัวลำภู

– แนวเส้นทางเลือกที่ 3 (สีแดง)
จุดเริ่มต้นของโครงการอยู่ที่สถานีรถไฟลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี มุ่งหน้าขึ้นเหนือเข้า จ.เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน อ.หนองไผ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า เส้นทางช่วงนี้จะคู่ขนานไปกันถนนทางหลวงหมายเลข 21 เข้าสู่ จ.เลย ผ่าน อ.ภูหลวง  อ.วังสะพุง อ.เมืองเลย อ.นาด้วง ลัดเลาะไปตามไหล่เขาและมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเข้า จ.หนองบัวลำภู ผ่าน อ.นาวัง อ.นากลาง สิ้นสุดโครงการที่ อ.เมืองหนองบัวลำภู รวมจังหวัดที่ผ่าน 4จังหวัด 15อำเภอ ระยะทางรวม 392กิโลเมตร

– แนวเส้นทางเลือกที่ 4 (สีน้ำเงิน)
จุดเริ่มต้นของโครงการอยู่ที่สถานีรถไฟลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี มุ่งหน้าขึ้นเหนือเข้า จ.เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน อ.หนองไผ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า อ. เส้นทางช่วงนี้จะคู่ขนานไปกันถนนทางหลวงหมายเลข 21 เข้าสู่ จ.เลย ผ่าน อ.ด่านซ้าย  อ.ภูเรือ อ.เมืองเลย อ.นาด้วง ลัดเลาะไปตามไหล่เขาและมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเข้า จ.หนองบัวลำภู ผ่าน อ.นาวัง อ.นากลาง สิ้นสุดโครงการที่ อ.เมืองหนองบัวลำภู รวมจังหวัดที่ผ่าน 4จังหวัด 15อำเภอ ระยะทางรวม 396กิโลเมตร

ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกจะคัดเลือกแนวสายทาง จัตุรัส-ชัยภูมิ-หนองบังลำภู-และเลยจากแนวเส้นทางเลือกที่ 1(สีม่วง) กับ แนวเส้นทางเลือกที่ 2(สีเขียว) เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก่อน แล้วจึงนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางเลือกที่ดีที่สุดของแนวเส้นทางเลือกสายทาง ลำนารายณ์-เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัวลำภูจาก  จากแนวเส้นทางเลือกที่ 3(สีแดง) กับ แนวเส้นทางเลือกที่ 4(สีน้ำเงิน)  จึงจะได้แนวทางเลือกที่เหมาะสมต่อไป

Share.

About Author

Profile photo of แอดมิน เพดบูน

ผู้ดูแลระบบ