ปริมาณผู้มาเยือนเปรียบเทียบ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ

0

จากข้อมูลขอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2553-2556 พบว่าค่าเฉลี่ยใน 4 ปี ของปริมาณผู้มาเยือน (นักท่องเที่ยว+นักทัศนาจร) ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีค่ามากกว่า จ.ชัยภูมิ 50% โดยเพชรบูรณ์มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้มาเยือนเฉลี่ยใน 4 ปี อยู่ที่ 10.21% ส่วนชัยภูมิอยู่ที่ 15.69%

ปริมาณผู้มาเยือน จ.เพชรบูรณ์ เปรียบเทียบกับ จ.ชัยภูมิ ปี 2553-2556

2553 2554 2555 2556
เพชรบูรณ์ 1,226,193 1,303,136 1,509,632 1,792,327
ชัยภูมิ 731,361 845,764 1,081,846 1,289,672

ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Share.

About Author

Profile photo of แอดมิน เพดบูน

ผู้ดูแลระบบ