รถไฟเพชรบูรณ์ แค่นั่งฝัน หรือช่วยผลักดันให้เป็นจริง

0
เป็นที่ทราบกันดีว่า ในมุมมองภาครัฐ การขนส่งระบบรางมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว มากกว่าการขนส่งแบบอื่นๆ เพราะช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวม ลดมลภาวะ ช่วยบรรเทาความแออัดในเขตเมือง และสำหรับผู้โดยสารแล้วการใช้บริการรถไฟที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนั้นสะดวก ประหยัด รวดเร็ว และปลอดภัยกว่าการขนส่งทางบกอื่นๆ
ทางรถไฟคือท่อน้ำเลี้ยงของความมั่งคั่ง ที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ที่มันพาดผ่าน นำพาเม็ดเงินและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมาให้อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 11 ก.พ. 2557 เฟซบุ๊ค ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ได้เผยแพร่ภาพหนังสือจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการขอใช้สถานที่ในการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการคัดเลือกเส้นทางก่อสร้างทางรถไฟระบบรางคู่ ระหว่างสาย ลำนารายณ์-เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัวลำภู กับสาย จตุรัส-ชัยภูมิ-เลย-หนองบัวลำภู ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9:00 น. – 11:30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

 

ทุกจังหวัดต้องการให้มีทางรถไฟพาดผ่าน เพชรบูรณ์ก็เช่นกัน แต่จะทำอย่างไรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตัดสินใจเลือกจังหวัดของเรา มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น และยกเหตุผลที่ท่านคิดว่า “ทำไมต้องมีทางรถไฟผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์?”

แหล่งข้อมูล :
เฟซบุ๊ค ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ http://goo.gl/U5rTyO
รายละเอียดโครงการ : http://goo.gl/YGki5K

 

แผนที่ทางรถไฟ ในประเทศไทย ปัจจุบัน

แผนที่ทางรถไฟ ในประเทศไทย ปัจจุบัน

Share.

About Author

Profile photo of แอดมิน เพดบูน

ผู้ดูแลระบบ