ระบบทำนายการเกิดหมอก

ศูนย์ทำนายการเกิดทะเลหมอกเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนัย (ทดลอง) 
ทีมงาน KHO7.com ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณการเกิดหมอกขึ้นมา เพื่อใช้ทำนายการเกิดหมอกเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนัย ขณะนี้เราสามารถคำนวณการเกิดหมอกได้แล้ว (อยู่ในช่วงวัดความแม่นยำ) ส่วนการทำนายการเกิดเป็น ทะเลหมอก” นั้น ต้องดูปัจจัยในช่วงเช้าของแต่ละวัน


ความหมายของคำศัพท์
ความชื้นสัมพัทธ์ หมายถึง 
ความชื้นสัมพัทธ์เวลา 12:00 น.
ความกดอากาศ หมายถึง ความกดอากาศที่อ่านค่าได้จากเครื่องมือวัด (ไม่ใช่จากการคำนวณจากระดับความสูง)
อุณหภูมิอากาศ 
หมายถึง อุณหภูมิอากาศเวลา 12:00 น.
ปริมาณเมฆ หมายถึง ปริมาณเมฆเฉลี่ยที่คาดว่าจะมีตลอดช่วง 18:00 น. – 6:00 น.
ความเร็วลม 
หมายถึง ความเร็วลมเฉลี่ยที่คาดว่าจะมีตลอดช่วง 18:00 น. – 6:00 น.ความหมายของผลการคำนวณ
ไม่มีหมอก หมายถึง ไม่มีหมอกเลยหรือมีน้อยมาก
มีหมอกบางๆ เป็นหย่อมๆ หมายถึงมีหมอกบางๆ เป็นบางตำแหน่ง
มีหมอกเป็นหย่อมๆ หมายถึงมีหมอกหนา เป็นบางตำแหน่ง
มีหมอกเป็นหย่อมช่วงเช้าตรู่ หมายถึง มีหมอกหนา เป็นบางตำแหน่งช่วงดวงอาทิตย์ขึ้น
มีหมอกก่อนรุ่งสาง หมายถึง เริ่มมีหมอกตั้งแต่ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
มีหมอกปกคลุม หมายถึง มีหมอกปกคลุมเป็นวงกว้างตามลำดับผลการคำนวณนี้ ทะเลหมอก มีโอกาสเกิดขึ้นจากต่ำ-สูง (หมอกมีโอกาสสลายตัวจาก สูง-ต่ำ) โดยต้องดูปัจจัยในช่วงเช้าของแต่ละวันได้แก่ อุณหภูมิ, ความแรงและทิศทางของลม, แสงแดด, และความกดอากาศ
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโปรแกรมให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น ขอความกรุณาจากทุกท่านช่วยทดลองป้อนข้อมูลตามความเป็นจริงแล้วโพสต์ข้อมูลที่ป้อนพร้อมผลการทำนาย และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไว้ในแบบฟอร์มข้างล่างนี้

* โปรแกรมนี้ใช้ทำนายการเกิดหมอกที่เกิดจากการแผ่รังสีความร้อน (Radiation fog) เท่านั้น
* KHO7.com และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่รับรองความถูกต้องของการทำนายจากโปรแกรมนี้