แผนที่ซ่อมบำรุง/น้ำท่วม ทางหลวง

 

โปรดสังเกตเวลาอัพเดตข้อมูล เมื่อคลิกที่หมุด
หากไม่แน่ใจว่ามีการซ่อมแซมถนน/น้ำท่วม อยู่หรือไม่ โปรดโทรสอบถามกรมทางหลวง
สอบถามเส้นทางได้ที่ Call Center 1586 โทร.02-354-6551, 02-354-6668-76 ต่อ 2014 โทรสาร 02-664-5500

 

สัญลักษณ์สภาพการจราจร
หมายถึง เคลื่อนที่ได้สลับหยุดนิ่ง/จราจรติดขัด
(น้อยกว่า 30 กม./ชม.)
หมายถึง เคลื่อนที่ได้ช้า (30 – 60 กม./ชม.)
หมายถึง เคลื่อนที่ได้ (มากกว่า 60 กม./ชม.) หมายถึง ช่องทางพิเศษ
สัญลักษณ์สภาพการจราจรจากภัยพิบัติ
เคลื่อนที่ไม่ได้ เคลื่อนที่ได้แต่ไม่สะดวก
เคลื่อนที่ได้
สัญลักษณ์ประเภท
หมายถึง เหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ หมายถึง สภาพการจราจร
หมายถึง อุบัติเหตุ หมายถึง กล้อง CCTV
หมายถึง งานก่อสร้างทาง หมายถึง ช่องทางพิเศษ