กราฟสถิติอุณหภูมิเขาค้อ ณ อ่างรัตนัย ปี 2551 (2008)

เลื่อนล้อหมุนของเม้าส์เพื่อซูมเข้า/ออก หรือคลิกที่เส้นกราฟที่ต้องการซูมเข้า หรือปรับกรอบด้านล่างของกราฟเพื่อกำหนดขอบเขต

มกราคม – มีนาคม 2551

 

 

เมษายน – มิถุนายน 2551

กรกฎาคม – กันยายน 2551

 

ตุลาคม – ธันวาคม 2551