กราฟสถิติอุณหภูมิเขาค้อ ณ อ่างรัตนัย ปี 2552 (2009)

เลื่อนล้อหมุนของเม้าส์เพื่อซูมเข้า/ออก หรือคลิกที่เส้นกราฟที่ต้องการซูมเข้า หรือปรับกรอบด้านล่างของกราฟเพื่อกำหนดขอบเขต

มกราคม – มีนาคม 2552

 

 

เมษายน – มิถุนายน 2552

กรกฎาคม – กันยายน 2552

 

ตุลาคม – ธันวาคม 2552