กราฟสถิติอุณหภูมิเขาค้อ ณ อ่างรัตนัย ปี 2553 (2010)

เลื่อนล้อหมุนของเม้าส์เพื่อซูมเข้า/ออก หรือคลิกที่เส้นกราฟที่ต้องการซูมเข้า หรือปรับกรอบด้านล่างของกราฟเพื่อกำหนดขอบเขต

มกราคม – มีนาคม 2553

เมษายน – มิถุนายน 2553

กรกฎาคม – กันยายน 2553

 

ตุลาคม – ธันวาคม 2553