วันที่ 6 ตุลาคม 2555 เลือกตั้ง ท้องถิ่นจำนวน 57 แห่ง ดังนี้

อำเภอหล่มสัก

อบต.บุ่งน้ำเต้า, อบต.บ้านกล่าง, อบต.ปากช่อง, อบต.น้ำก้อ, อบต.ท่าอิบุญ, อบต.หนองไขว่, อบต.วัดป่า, อบต.ช้างตะลูด, อบต.น้ำชุน และ อบต.บ้านโสก,

อำเภอชนแดน

อบต.ชนแดน, อบต.บ้านกล้วย, อบต.ท่าข้าม, อบต.ตะกุดไร, อบต.พุทธบาท และ อบต.ลาดแค

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อบต.ห้วยสะแก, อบต.นายม,อบต.ป่าเลา, อบต.วังชมภู, อบต.นาป่า, อบต.สะเดียง, อบต.ดงมูลเหล็ก, อบต.น้ำร้อน, อบต.บ้านโตก, อบต.ห้วยใหญ่, อบต.ท่าพล, อบต.ชอนไพร และ อบต.ตะเบาะ

อำเภอวิเชียรบุรี

อบต.วังใหญ่, อบต.พุเตย, อบต.สามแยก, อบต.ซับสมบูรณ์, อบต.บึงกระจับ และอบต.โคกปรง

อำเภอวังโป่ง

อบต.วังหิน, อบต.อบต.วังศาล, อบต.ท้ายดง และ อบต.วังโป่ง

อำเภอหนองไผ่

อบต.ท่าแดง, อบต.วังท่าดี, อบต.วังโบสถ์, อบต.ยางงาม,อบต.เพชรละคร, อบต.กองทูล, อบต.ห้วยโป่ง และ อบต.หนองไผ่

อำเภอศรีเทพ

อบต.ศรีเทพ, อบต.สระกรวด, และอบต.หนองย่างทอย

อำเภอเขาค้อ

อบต.ทุ่งสมอ และ อบต.เขาค้อ

อำเภอหล่มเก่า

อบต.วังบาล, อบต.หล่มเก่า, อบต.ตาดกลอย, อบต.หินฮาว, และอบต.นาซำ

 

ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อของท่าน