food, products or place Zip code or address

มหกรรมสินค้า

งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2555

งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2555

Date: Jan 20, 2012 to Jan 28, 2012
Timing: to

Location : บริเวณศาลากลางจังหวัด เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ และชมรมผู้ปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดให้มีการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2555 ขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 28 มกราคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและเผยแพร่ชื่อเสียงของมะขามหวาน

 

เพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงสร้างความบันเทิงสนุกสนานให้กับประชาชนด้วย ในการจัดงานปีนี้ จะมีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน มีการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การประกวดมะขามหวานและผลิตผลทางการเกษตร ใน”งานเกษตรแฟร์” การออกร้านมัจฉากาชาด การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงนิทรรศการ การออกร้าน การจัดหางาน การประกวดฝีมือ และกิจกรรมการแสดงสร้างความรื่นเริงสนุกสนานมากมาย

0 Reviews Pinpoint Add to Favorites
เทศกาล มัลเบอร์รี่แอนด์ซิล ครั้งที่ 2

เทศกาล มัลเบอร์รี่แอนด์ซิล ครั้งที่ 2

Date: Dec 03, 2011 to Jan 03, 2012
Timing: to

Location : ต.วังชมพู, อ.เมืองเพชรบูรณ์, เพชรบูรณ์

 

ขอเชิญร่วมงานเทศกาล มัลเบอร์รี่แอนด์ซิล ครั้งที่ 2 

ไร่กำนันจุล จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมเทศกาล “ มัลเบอร์รี่ แอนด์ ซิล ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ณ ร้านค้ากำนันจุลสาขา 2 ตำบลวังชมพู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(12พย.54)นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวงานเทศกาล “ มัลเบอรี่ แอนด์ ซิล ” ครั้งที่ 2 (Mulberry and Silk Festival 2011) กำหนดจัดระหว่างวันที่  3ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ณ ร้านค้ากำนันจุลสาขา ๒ ตำบลวังชมพู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกับ นายจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มจุลไหมไทย และนางสาวสายขวัญ ไตรยสุนันท์ กรรมการบริหารฝ่ายร้านค้ากำนันจุล

รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า งานเทศกาล “ มัลเบอรี่ แอนด์ ซิล ” ครั้งที่ ๒นี้ จะเป็นกิจกรรมต้อนรับลมหนาว เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาชื่นชมธรรมชาติสัมผัสไอหนาวที่เขาค้อ มาสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สร้างเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้านนายจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มจุลไหมไทย กล่าวว่า การจัดงานในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง การจัดงานครั้งที่ ๒ในปีนี้ จึงได้เตรียมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์หลากหลาย ในบรรยากาศและทัศนียภาพอันสวยงาม อุดมสมบูรณ์ที่ไร่กำนันจุล อาทิ กิจกรรม “ ตามรอยเท้าพ่อ” ภาพประทับใจครั้งพระบาทสมเด็จพรจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯเยี่ยมไร่กำนันจุลเมื่อปี 2507 กิจกรรม“ต้นน้ำแห่งไหม” พัฒนาการของจุลไหมไทย กิจกรรม“ มัลเบอร์รี่พาทัวร์ ”ชมและชิมมัลเบอร์รี่ ส้มโชกุน อ่านต่อ...

0 Reviews Pinpoint Add to Favorites
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2554 และเทศกาลอาหารอร่อย

งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2554 และเทศกาลอาหารอร่อย

Date: Sep 25, 2011 to Sep 29, 2011
Timing: 8:00 to 12:00

Location : ณ บริเวณวัดไตรภูมิ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร และศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

พิธีอุ้มพระดำน้ำนั้นจะมีพิธีในวันที่ 27 กันยายน(วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10) งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน โดยมี นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำทั้ง 4 ทิศ ที่แม่น้ำป่าสักหน้าวัดไตรภูมิแล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น พิธีทำบุญวันสารท ชมการบวงสรวงด้วยการฟ้อนรำชุดต่าง ๆ ในพิธีอุ้มพระดำน้ำ ลิ้มลองความอร่อยในเทศกาลอาหารอร่อยเพชรบูรณ์ ชมการแข่งเรือยาวประเพณี และมหรสพการละเล่นต่าง ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท.สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 2743 และ ศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0 5671 2866
กิจกรรม
25 กันยายน 2554
– พิธีบวงสรวง และพิธีทางศาสนาในช่วงเช้า
26 กันยายน 2554
– สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
อ่านต่อ...

0 Reviews Pinpoint Add to Favorites
งานเกษตรแฟร์ (งานเกษตรเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 2 (ประจำปี 2555)

งานเกษตรแฟร์ (งานเกษตรเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 2 (ประจำปี 2555)

Date: Sep 03, 2012 to Sep 11, 2012
Timing: 8:00 to 18:00

Location : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์

ขอเชิญเที่ยว งานเกษตรแฟร์ (งานเกษตรเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 2 3-11 กันยายน 2555

0 Reviews Pinpoint Add to Favorites