การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์

การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์

Date: Jul 27, 2012 to Jul 28, 2012
Timing: 13:00 to 21:00

Location : สวนสาธารณะ เพชบุระ ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญชมการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ตามโครงการเพาะต้นกล้างานศิลป์ไทยสัญจร 4 ภาค
 
 
 

0 Reviews Pinpoint Add to Favorites