พุทธอุทยาน เพชบุระ

พุทธอุทยาน เพชบุระ

Pinpoint Add to Favorites

ต.สะเดียง, เมือง, เพชรบูรณ์ 67000

พุทธอุทยานเพชบุระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถแวะสักการะพระพุทธมหาธรรมราชา องค์ใหญ่ที่สุดในโลก