โปรแกรมคำนวณการเกิดหมอก
ข้อมูลที่แนะนำเป็นข้อมูลเฉลี่ยของวันที่
 
ความชื้นสัมพัทธ์ (RH):
%
ความกดอากาศจากเครื่องวัด:
mbar

 

อุณหภูมิอากาศตอนเที่ยงวัน (°C)

ปริมาณเมฆ ฟ้าใส/มีเมฆน้อยมาก
มีเมฆกระจาย
มีเมฆเป็นส่วนใหญ่
เมฆคลุมเต็มฟ้า

 

ความเร็วลม

 

ลมสงบ-ลมพัดเอื่อย   
ลมพัดแรง